Προβλάστηση Σπόρων

Η βασική αρχή είναι η παραγωγή μιας απόλυτα φυσικής βιομάζας από σπόρους σιτηρών ή οσπρίων ή μείγμα αυτών, υπό ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες, εν απουσία εδάφους.

Πετυχαίνουμε δηλαδή με τη μονάδα αυτή, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας να ανατρέψουμε όλους τους δυσμενείς παράγοντες που έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια λόγω της ανεξέλεγκτης μεταβλητότητας των κλιματικών συνθηκών. Αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν δυσμενώς την παγκόσμια οικονομία και ιδιαίτερα την γεωργική παραγωγή και κατά συνέπεια και τις ζωοτροφές, με καύσωνες, παγετούς, ραγδαίες και καταστροφικές βροχές και μπόρες, με αποτέλεσμα να παρατηρούμε αδύναμοι να αντιδράσουμε, την κάθετη αύξηση των τιμών των γεωργικών προϊόντων παγκοσμίως, κάτι βέβαια που επηρεάζει άμεσα και τις τιμές των ζωοτροφών, με όλες τις επακόλουθες επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής και την μείωση έως την εξαφάνιση της κερδοφορίας μίας κτηνοτροφικής μονάδας.

Η μονάδα είναι ένας χώρος που έχει αναπτυχθεί ειδικά για ανάπτυξη σπόρων, σιτηρών και ψυχανθών, για υψηλής διατροφικής αξίας ζωοτροφών. Μια επιλογή από δημητριακά και σπόρους ψυχανθών απλώνονται πάνω στους ειδικούς δίσκους καλλιέργειας και ποτίζονται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα με υδρονέφωση. Διατηρεί σταθερή θερμοκρασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη του προϊόντος.

Κάθε μέρα παίρνετε απλά την έτοιμη παραγωγή από τους δίσκους, ξεπλένετε τον δίσκο, ξαναρίχνετε μέσα τον σπόρο και τοποθετείτε πάλι το δίσκο στο άλλο άκρο της μονάδας. Η μονάδα διαθέτει αρκετούς δίσκους για να διασφαλίσετε ότι θα παράγουν την επιθυμητή ποσότητα της απαιτούμενης διατροφής κάθε μέρα.

Translate »