Σύστημα BIOstalis

Το σύστημα BIOstalis παράγει ζωοτροφή φύτρων σε ένα πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον.

Μονάδες ζωοτροφής από 210 έως 1260 Kgr την ημέρα διατίθενται σε μεταφερόμενο container υδροπονίας (Εικόνα 2). Για μεγαλύτερες μονάδες 2 έως 10 τόνων την ημέρα, γίνεται κατασκευή στη φάρμα σας (Εικόνα 1).

Το σύστημα είναι σχεδιασμένο για τις ακόλουθες χρήσεις:

 • Ως μόνιμο συμπλήρωμα στις παραδοσιακές μεθόδους διατροφής
 • Ως εναλλακτική πλήρης ζωοτροφή σε ποσοστό τουλάχιστον 80%
 • Για περιοχές με δυσκολία πρόσβασης σε φρέσκια ζωοτροφή
 • Γι’ αυτούς που θέλουν να ανεξαρτοποιηθούν από το συνεχώς αυξανόμενο κόστος των ζωοτροφών
 • Γι’ αυτούς που θέλουν ζώα υγιή με μεγάλη παραγωγικότητα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

 • Χαμηλότερο κόστος σίτισης ανά ζώο
 • Ελάχιστη χρήση νερού και ρεύματος
 • Διαρκής παροχή τροφής
 • Απόσβεση σε 9-18 μήνες
 • Δεν προπληρώνετε (στοκάρετε) χρήματα για ζωοτροφές
 • Ένα container 20 τμ αντικαθιστά 20 στρέμματα καλλιεργούμενης γης

Εικόνα 2

Translate »