ΜΟΝΤΕΛΑ

Η εταιρεία BIOSTALIS HYDROPONICS FODDER διαθέτει μεγάλη ποικιλία από

ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΦΥΤΡΟΥ.  Με τον τρόπο αυτό τρόπο

μπορούμε να καλύψουμε από τον μικρότερο έως τον μεγαλύτερο κτηνοτρόφο.

  • ΘΑΛΑΜΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ      BS-150

     Σχόλια: Παράγει καθημερινά 150 κιλά «φύτρου» από 25 κιλά κριθαριού.

     Διαστάσεις θαλάμου: 2,50μ  Μ *2,00μ Π * 2,50μ Υ

  • ΘΑΛΑΜΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ      BS-200

            Σχόλια: Παράγει καθημερινά 200 κιλά «φύτρου» από 35 κιλά κριθαριού.

            Διαστάσεις θαλάμου:  2,80μ  Μ *2,40μ  Π*2,65μ Υ

  • ΘΑΛΑΜΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ      BS-400

            Σχόλια: Παράγει καθημερινά 400 κιλά «φύτρου» από 65 κιλά κριθαριού.

            Διαστάσεις θαλάμου:  4,30μ  Μ *2,40μ  Π*2,65μ Υ

  • ΘΑΛΑΜΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ      BS-600

           Σχόλια: Παράγει καθημερινά 600 κιλά «φύτρου» από 100 κιλά κριθαριού.

          Διαστάσεις θαλάμου: 6,20μ Μ *2,40μ  Π*2,65μ Υ

  • ΘΑΛΑΜΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ      BS-800

           Σχόλια: Παράγει καθημερινά 800 κιλά «φύτρου» από 135 κιλά κριθαριού.

          Διαστάσεις θαλάμου: 8,10μ Μ *2,40μ Π*2,65μ Υ

  • ΘΑΛΑΜΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ      BS-1000

           Σχόλια: Παράγει καθημερινά 1000 κιλά «φύτρου» από 165 κιλά κριθαριού.

          Διαστάσεις θαλάμου: 10,00μ Μ *2,40μ Π*2,65μ Υ

          

———————————————————————————————–

20141206_15462220141205_101418

Translate »